ระบบฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :

โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล

1
[ผลงานทางวิชาการ] การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ รหัสวิชา 2501-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ รหัสวิชา 2501-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง : นางภาวนา ชูงาน
เรียกดูข้อมูล

2
[ผลงานทางวิชาการ] ศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท. หน่วยตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง โดยใช้กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท. หน่วยตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง โดยใช้กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายสถาพร อนุกูลพันธ์
เรียกดูข้อมูล

กำลังแสดงผลหน้า 1/1
<<
1
>>

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง